ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ,ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑΣ